• Tuotekuva OSP-aerosolisammuttimista

  Aerosolisammuttimet

  Palonsammutustekniikassa on saatavilla ainutlaatuisia vaihtoehtoja erikoiskohteiden sammutukseen. Kiinteän rakettipolttoaineteknologian pohjalta kehitetty OSP-aerosolisammutin on ainoa pohjoismaiden vakuutusyhtiöiden hyväksymä aerosolipohjainen sammutusjärjestelmä. OSP-aerosolisammuttimet on suunniteltu turvallisiksi ja käytännölliseksi vaihtoehdoksi halonille, kemiallisille jauheille ja jalokaasuille. Aerosolisammuttimia on saatavilla eri kokoisia.

  Aerosolisammuttimen sisällä on kiinteää ainetta, joka pysyy muuttumattomana, kunnes se aktivoidaan.

  Muodostuessaan aerosoli käyttäytyy kaasun lailla sammuttaen palon kemiallisesti ja fysikaalisesti, estäen uudelleen syttymisen ja määrätyissä tapauksissa myös räjähdykset. Useissa sovelluksissa aerosolisammutin on käytännössä ainoa vaihtoehto.

 • Kuinka aerosolisammutin toimii?

  Aerosolisammuttimet laukaistaan joko manuaalisesti tai automaattisesti sähköllä tai vaihtoihtoisesti pyroteknisellä sytyttyimellä. Sammuttimen lauetessa, sammuttimen sisällä olevat kiinteä sammutusaine sekä kemiallinen jäähdytysaine muodostavat sammutusaerosolin. Kun sammuttimen sisällä oleva kiinteä aine sytytetään, muodostaa kiinteä aine mikrokokoisia kaliumpartikkeleja, hiilidioksidia, typpeä sekä vesihöyryä joka työntyy kemiallisen jäähdytysaineen läpi. Reaktio on erittäin nopea ja näin ollen sammuttimesta purkautuva sammutusaerosoli täyttää suojattavan tilan sekunneissa.

  Aerosolin sammutusmekanismi

  Aerosolisammuttimen teho perustuu sammutusaerosolin kahteen samanaikaiseen vaikutukseen paloreaktion kanssa. Sammutusaerosoli kiinnittyy palossa syntyviin vapaisiin radikaaleihin, jolloin paloreaktion on mahdotonta jatkua. Sammutusaerosoli laskee myös paloympäristön lämpötilan sille tasolle, jossa paloreaktiolla ei ole mahdollista jatkua.

 • OSP-aerosolisammuttimen rakenen

  Aerosolisammuttimen rakenne

  Aerosolisammutin on rakenteeltaan yksinkertainen paineeton sylinteri. Järjestelmä on tämän vuoksi lähes huoltovapaa. Sammuttimia on useita eri kokoja ja niiden kapasiteetti riippuu kuvassa näkyvän kiinteän aineen määrästä. Sammuttimia on saatavilla aina 0.2m³ sammutustilakapasiteetista 85m³ sammutuskapasiteettiin.

  OSP-aerosolisammuttimen palotekninen luokitus on A B C E ja F, eli sammutin sovelutuu seuraavien palojen sammuttamiseen:

  • Luokka A: Palavat kiinteät
  • Luokka B: Tulenarat nesteet
  • Luokka C: Tulenarat kaasut
  • Luokka E: Sähköpalot (75kV)
  • Luokka F: Rasvat ja ruokaöljyt

  OSP-sammuttimen sallittu lämpötila-alue on -50...+60°C (+80°C)

  OSP-sammuttimet ovat täysin ympäristöystävällisiä. OSP-aerosoli on lääketieteellisesti tutkittu ja palotestattu alan johtavien viranomaisten ja testauslaitosten toimesta ympäri maailman.

 • Aerosoli vs muut sammutusaineet

  Aerosolisammuttimien sammutusteho

  Aerosolisammuttimien sammutusainepitoisuus on ainoastaan 100g/m3, joka on kolme kertaa vähemmän kuin halonilla. Muihin sammutusaineisiin verrattuna ero on entistä suurempi. Aerosolisammuttimien pienen tehollisen koon vuoksi se sopii lukuisiin eri sammutusympäristöihin. Seuraavaksi esimerkkejä käyttökohteista.

  Aerosolisammuttimien käyttökohteita

  Sähköjärjestelmät

  • Tietokoneet
  • Muuntamot
  • USP:t ja ISP:t
  • Datakeskukset
  • Sähkökaapit
  • Sähköasemat
  • Varavirtalähteet

  Laivat ja veneet

  • Sähköpaneelit ja järjestelmät
  • Pumppuhuoneet
  • Konehuoneet
  • Rahtitilat ja kontit
  • Ensisammutuslaitteena

  Kaivostoiminta

  • Sähköjärjestelmät
  • Kytkintaulut
  • Generaattorit
  • Sähköasemat
  • Huoltotilat
  • Kaivoslaitteet ja koneet

  Koneet

  • Maanrakennuskoneet
  • Metsäkoneet
  • Tienrakennuskoneet

 • logo OSP Firesafety -sammutusjärjestelmä

  OSP Firesafety -sammutusjärjestelmät

  OSP FIRESAFETY -sammutusjärjestelmän teho perustuu lisäaineisen veden ruiskuttamiseen erikoissuuttimen läpi, jolloin muodostuu hyvin pieniä vesipisaroita. (pisarakoon ollessa 0,01 mm niin sammutteen pinta-ala on 500 kertaa suurempi kuin jos pisarakoko on 5 mm). Nämä pisarat jäähdyttävät palokohteen tehokkaasti. Lisäksi palavan pinnan päälle muodostuu lisäaineen vaikutuksesta ohut kalvo, joka eristää hapen palokohteesta ja näin estää palon jatkumisen ja uudelleen syttymisen (Tukahdutus).

  Järjestelmän Iähes kaasumaisesti sumuttama vesimäärä on vain murto-osa perinteisen sprinklerijäirjestelmän vaatimasta vesimäärästä. Tämä on ominaisuus, joka pienentää merkittävästi palotilanteista johtuvan kohteen vesivahinkoja. Myös jälkipuhdistus on esim. jauhesammuttimeen verrattuna erittäin helppoa. Sammutusaine ei likaa eikä tahraa. Järjestelmä voidaan laukaista myös tilaan jossa on ihmisiä, sillä sammute on myrkytöntä ja ympäristöystävällistä

  Vesisumujärjestelmä on matalapainejärjestelmä. Matalan käyttöpaineen vuoksi järjestelmä voidaan toteuttaa kevyemmällä ja pienemmällä putkituksella kuin perinteiset järjestelmät. Pienen vedenkulutuksen, kevyen rakenteen ja matalan paineen johdosta järjestelmä mahtuu pieneen tilaan.

  Yleensä sammutusjärjestelmä on varustettu automaattisesti Iämpöön reagoivin suuttimin, mutta myös manuaalisesti iaukeava sammutusjärjestelmä on mahdollinen, tai näiden yhdistelmä.

  Sammutusjärjestelmä mitoitetaan aina tapauskohtaisesti, jotta järjestelmä toimisi varmasti oikein ja sammuttaisi syttyneen palon. Nykyaikaisella sammutusjärjestelmällä voitte saavuttaa kustannussäästöjä ja tehokkaamman paloturvallisuustason samaan aikaan.

 • OSP FIRESAFETY -SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN EDUT

  • sammutustehokkuus
  • toimintavarmuus (ei tarvitse sähköä)
  • pieni vedentarve, pienet vesivahingot
  • ympäristöystävällinen, helppo jälkisiivous
  • ei vaadi suuria investointeja
  • pienet huoltokustannukset

  Kuvia OSP Firesafety -sammutinasennuksista

  OSP-Firesafety sammutusjärjestelmä asennettuna pyöräkuormaajaan OSP-Firesafety sammutusjärjestelmä asennettuna kaivinkoneeseen OSP-Firesafety sammutusjärjestelmä asennettuna materiaalinkäsittelykoneeseen